הרשמה לטורניר הסטריטבול 2018

הרשמה לטורניר הסטריטבול 2018

​לרישום חריגים יש לפנות למייל: chalon@jerusalem.muni.il עם פרטי השחקן (לכל קבוצה יותר לשתף שחקן חריג אחד בלבד, יליד חודש דצמבר)